Thứ Hai Tuần VI Thường Niên: Dấu chỉ thời đại

Thái Hà (15.02.2021) – Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. (Mc 8,11-13)

Trong văn thư triệu tập Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII viết: “Vâng theo lời Chúa khuyên răn là hãy biết phân biệt dấu chỉ thời đại, chúng tôi tin rằng giữa bao mây mù đen tối, chúng tôi có thể khám phá ra rất nhiều dấu hiệu hy vọng, tin tưởng về thương lai của Giáo hội và nhân loại”.

Đức Giêsu chính là dấu chỉ cho thời đại của Người. Tuy nhien, trong Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu đã không nhận ra Đức Giêsu, họ thích tranh luận và không muốn thừa nhận dấu lạ là Đức Giêsu.

Ngày nay, Kitô hữu được mời gọi khám phá các dấu chỉ thời đại để nhận ra sự hiện diện của Chúa. Tuy thế giới này mang nhiều vết tích của sự sa đọa và tội lỗi, nhưng khuông thiếu những dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, của tình yêu con người, nhất là những người sống thành tâm thiện chí, bất kể có thuộc về Giáo hội hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa nơi tất cả mọi biến cố xảy ra trong thế giới chúng con đang sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…