Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh: Bình an trong Chúa

Thái Hà (30.05.2022) – Các  môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,29-33)

Các môn đệ sau khi đã đi theo Chúa Giêsu một khoảng thời gian dài thì giờ đây các ông mới dám tin nhận rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa. Tuy lời tuyên xưng này khá muộn màng nhưng lại là điểm bắt đầu để các môn đệ nhận ra tình yêu của Người. Chúa Giêsu rất yêu thương các môn đệ và Người đã thật lòng chỉ cho các ông thấy rằng kết quả đi theo Người không phải là một sự thuận lợi êm ái như các ông nghĩ. Nhưng điều vượt trên tất cả là các ông được ở trong bình an của Người, bình an ấy chính là Thiên Chúa hằng sống. Trong cuộc sống, có đôi lúc chúng ta sẽ phải đối diện với những đau khổ, nhưng sự thật dường như khiến ta mất đi niềm tin và hy vọng. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ rằng ta là môn đệ của Chúa, vì trong những biến cố ấy Chúa luôn bên ta và ta đang ở trong bình an của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, những Lời Chúa dạy chúng con con trong bài Tin Mừng hôm nay, đã cho chúng con thấy Chúa yêu chúng con rất nhiều. Cho dẫu nhiều lúc chúng con đã quay lưng lại với Chúa để chạy theo những đam mê của mình, Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng con. Vì thế, nhờ tình yêu của Chúa, chúng con vững tin rằng Chúa luôn ở với chúng con trước những khó khăn trong cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.