Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh: Làm chứng cho Thầy

Thái Hà (17.05.2021) – Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16,29-33)

Lịch  sử Giáo hội Việt Nam cách đây khoảng hơn 300 năm đã phải trải qua cơn bách đạo gắt gao. Thế nhưng, đời sống đức tin lại trưởng thành mạnh mẽ, trổ sinh nhiều hoa trái, nhờ vào máu các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã can đảm đổ ra để làm chứng cho Thầy Giêsu.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ về những đau khổ, bách hại và thử thách mà các ông phải chịu khi phải làm chứng cho Thầy, đồi thời Người cũng động viên các ông “can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

Là những môn đệ bước theo Đức Giêsu, mỗi Kitô hueũ được mời gọi sẵn sàng đón nhận sứ mạng làm chứng cho Thầy Giêsu, tức là dám chấp nhận mọi gian nan đau khổ, thậm chí cả cái chết để loan báo về Tin Mừng tình thương, chân lý và sự sống cho mọi người, để ai tin và đón nhận thì cũng được hưởng niềm vui, hạnh phúc như mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi khi gặp thử thách gian nan, biết can đảm kiên trung tuyên xưng bằng chính đời sống đức tin của mình, ngõ hầu đời sống chứng tá của chúng con trổ sinh hoa trái tốt lành như Chúa muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…