Thứ Hai Tuần VII Thường Niên: Đức tin và cầu nguyện

Thái Hà (21.05.2018) – Các môn đệ mới hỏi riêng Đức Giêsu: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”. (Mc 9,14-29)

Nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ XIX, bác học Ampère, đã nói rất hay như sau: “Chúng ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện”.

Các môn đệ đã nhờ danh Đức Giêsu mà trừ được nhiều thứ quỷ, nhưng khi đối diện với tên quỷ câm trong bài Tin Mừng hôm nay, thì các ông chịu thua. Bởi lẽ, để trừ giống quỷ ấy, các ông cần phải có một đức tin mạnh mẽ, Trong khi đó, các môn đệ của Đức Giêsu chưa có lòng tin như vậy, vì các ông thiếu cầu nguyện.

Cầu nguyện không phải là một sự cúi mình hèn kém, nhưng là nhìn nhận đúng thân phận mình, đạt mình vào đúng vị trí trong mối tương quan với chúa, cậy nhờ lòng thương xót và quyền phép của Người. Vì vậy, cầu nguyện gắn liền với đức tin. Cầu nguyện chính là phương cách giúp đức tin ngày càng thêm vững mạnh. Chúng ta có đặt tất cả niềm tin tưởng vào Thiên Chúa trong khi cầu nguyện không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết năng chạy đến cầu nguyện với Chúa, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.