Thứ Hai Tuần VII Thường Niên: Sức mạnh của cầu nguyện

Thái Hà (20.02.2023) – Khi Đức Giêsu vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi!” (Mc 9,14-29)

Trong các bài giảng của mình, Đức Thánh Cha luôn nhắn gửi mọi thành phần dân Chúa cần cầu nguyện không ngừng. Dù là giáo dân, tu sĩ, linh mục, chúng ta đều cần đến ơn trợ lực của Thiên Chúa, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.

Trong bài Tin Mừng, các môn đệ đã không trừ được tên quỷ câm đã hành hạ cậu bé nhiều năm nên đã thắc mắc với Đức Giêsu: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Đức Giêsu trả lời: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”.

Các môn đệ đã được lãnh nhận năng quyền trừ quỷ từ nơi Đức Giêsu. Tuy vậy, để thực hiện được năng quyền đó, họ cần phải có đời sống cầu nguyện sâu xa, bởi đó là sợi dây nối kết con người với sức mạnh chữa lành từ Thiên Chúa. Bởi lẽ, ơn chữa lành đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ nơi con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu mến đời sống cầu nguyện, vì đó là sức mạnh để chúng con thắng vượt mọi sự dữ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…