Thứ Hai Tuần VII Thường Niên: “Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ”

Thái Hà (21.02.2022) – […] Một người trong đám đông nói rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ. Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa. Đem nó lại đây cho Ta”… Vưa thấy Chúa Giêsu, quỳ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó”. Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không có cầu nguyện và ăn chay”. (Mc 9,13-28)

Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được tình trạng của người thanh niên bị quỷ ám, có thể là do sự “thiếu vắng” Thiên Chúa nơi anh, bởi khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu, thế lực ma quỷ phải rút lui và ra khỏi anh.

Trào lưu vật chất và hưởng thụ ngày hôm nay đang dần chiếm ưu thế, trong đời sống của con người, khiến nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc – danh vọng – của cải, làm cho niềm tin vào Thiên Chúa bị mai một dần, thậm chí dẫn đến tình trạng mất đức tin. Vì thế, đời sống của nhiều người ngày hôm nay, dường như, họ đang nương theo sự điều khiển âm thầm của thế lực “ma quỷ”, một mặt họ nhận được thỏa mãn dư dật và vật chất, nhưng mặt khác, họ phải gánh chịu những đau khổ về đời sống tinh thần, như gia đình phân tán – người thân xa cách và đức tin bị khủng hoảng trầm trọng… Vì vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người, biết mở rộng căn nhà tâm hồn để đón Chúa và Ngài sẽ trở nên nguồn hạnh phúc cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp chúng con: biết thanh thoát những giá trị trần thế, sẵn llòng đón nhận ân sủng Lời Chúa và bí tích, để bình an của Chúa luôn ở với chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.