Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: “Phải làm gì để được sống đời đời?”

Thái Hà (28.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chúa Giêsu trả lời: “[…] Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thủa nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có cả một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,17-27)

Người thanh niên trong Tin Mừng tưởng chừng như một khuôn mặt “đẳng cấp”. Bởi anh đã thủ đắc được tài sản vật chất và tinh thần phong phú “không ngoại tình – giết người – trộm cắp… và biết thảo kính cha mẹ”; hơn nữa, anh còn muốn sở hữu cả “sự sống đợi đời”. Những ước vọng sống này của anh thật chính đáng, dưới cái nhìn của con người. Với Chúa Giêsu, Người cũng tỏ lòng thương mến anh, nhưng Người còn mời gọi anh: Bán hết những gì anh có, cho người nghèo và đi theo Chúa. Đây là điều kiện tiên quyết và nền tảng dành cho những môn đẹ Chúa Giêsu. Do đó, không thể hoán đổi những gì mình có với thực tại Nước Trời, bởi đây là đính đến của hành trình ơn gọi và fchỉ có trong Thiên Chúa. Như thế, mỗi Kitô cần kiểm điểm lại đời sống đạo của mình: nhiều khi chúng ta dành nhiều thời gian cho công việc và tìm kiếm của cải, mà quên lãng hoặc xem nhẹ việc thờ phượng Thiên Chúa trong đời sống đức tin của mình. Điều này, Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chọn Chúa hơn là việc của Chúa, để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.