Thứ Hai Tuần X Thường Niên: Sống “Nghèo” để được “Giàu”

Thái Hà (12.06.2023) – Thấy đám đông, Đức Giêsu lên dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (Mt 5,1-12)

Thế Nào là hình ảnh của một người sống “nghèo” theo như lời chúc phúc của Đức Giêsu trong Bài giảng trên núi? Và tại sao một tâm hồn nghèo lại là một tâm hồn có phúc?

Một tâm hồn nghèo là một tâm hồn không bị lệ thuộc, không bị lôi kéo vào việc hưởng thụ lối sống tiện nghi vật chất. Nhưng trái lại, người sống “nghèo” luôn diễn tả một nếp sống khiêm nhường, thanh bần và khổ chế, biết hãm dẹp những đam mê và hạnh phúc vì được làm bạn với người nghèo.

Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống với một tâm hồn nghèo để được trở nên “giàu”. Sống nghèo sẽ giàu lòng tín thác và cậy trông vào Chúa – Đấng là mẫu gương trọn hảo khi mang thân phận của một người nghèo. Sống nghèo giúp ta giàu lòng thông cảm và hiểu được nỗi khổ của tha nhân, để qua ddó ta được mời gọi chia sẻ và nâng đỡ họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chia sẻ và gần gũi với những người nghèo khổ, túng thiếu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…