Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Bất bạo động

Thái Hà (18.06.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa”. (Mt 5,38-42)

Ảnh minh họa (Google)

Gandhi và Martin Luther King được coi như những nhà tiên phong của phong trào đấu tranh bất bạo động. Martin Luther King cho rằng “Bất bạo động không chỉ tránh tư tưởng bạo lực bên ngoài cơ thể mà còn tránh bạo lực bên trong tinh thần nữa”. Lời dạy hôm nay của Đức Giêsu hẳn là niềm hứng khởi cho tinh thần của hai nhà lãnh đạo này.

Kiểu nói: “anh em đã nghe Luật dạy rằng… Còn Thầy, Thầy bảo anh em…” là kiểu nói phản đề. Đức Giêsu dùng kiểu diễn đạt mạnh mẽ này để nhắc nhở các môn đệ rằng Người không đến bãi bỏ nhưng kiện toàn Lề Luật. Người muốn các môn đệ phải đi sâu vào tình thần của sự công chính mới: Đừng lấy oán báo oán khi chính mình bị xúc phạm. Hẳn nhiên Đức Giêsu không cấm chống lại những bất công, lại càng không cấm bài trừ sự dữ, xự xấu xa. Điều Người muốn các môn đệ thực hành là sống hiền hòa, tha thứ. Vì chỉ khi th thứ, con người mới hòa giải được những mâu thuẫn. “Lấy oán báo oán, oán chập chùng. Lấy đức báo oán, oán tiêu tan”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết đối xử với tha nhân như Chúa đối xử với con, là luôn yêu thương và tha thứ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.