Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Tha Thứ

Thái Hà (16.06.2021) – Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. (Mt 5,38-42)

“Nếu ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa”

Ngày 05.02.1597, thánh Phaolô Miki bị bắt rteo trên cây thập tự đối diện bờ biển. Tuy bị treo trên thập tự, nhưng thánh nhân vẫn luôn vui tươi, không ngừng giảng đạo và khuyên răn người đến xem. Ngài kêu gọi họ ăn năn trở lại đạo. Ngài tha thứ cho những kẻ sỉ vả và kết án mình. Những kẻ đó, vì quá tức giận, đã đâm ngài chết.

Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói rằng “đừng chống cự người ác”, “ai vả má bên phải, thì giơ cả má bên trái nữa”. Bài học tha thứ đó, ai cũng cần phải biết, phải sống. Vì tha thứ là giải thoát cho người phạm đến ta, cũng là giải thoát cho ta khỏi lửa hận thù thiêu đốt. Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất. Hiến tế thập giá của Đức Giêsu có nên trọn hảo là vì Người đã thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thứ tha, để tâm hồn con được tràn đây bình an, xin cho con vui vẻ khi thứ tha, để xoa dịu những cõi lòng hận thù, xin giúp con thứ tha đến cùng, để hy lễ đời con nên trọn trước nhan Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…