Thứ Hai Tuần XII Thường Niên: Đừng xét đoán

Thái Hà (22.06.2020) – Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. (Mt 7,1-5)

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”

Triết lý gia Hy lạp Xénophon, sống vào giữa thế kỷ V TCN, đã nói: “Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị. Cái bị đàng sau chứa đựng tất cả cái xấu của mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Thật vậy, con người khó thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác”.

Trong tương quan, con người thường phân biệt tha nhân thành kẻ xấu và người tốt, bạn và thù. Thái độ xét đoán làm mất đi tình yêu trong tương quan. Vì vậy, Đức Giêsu lên án mọi hình thức xét đoán.

Đức Giêsu không nhìn con người bằng những nhãn hiệu có sẵn nhưng bằng cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Trong cái nhìn ấy, hàng rào giữa bạn và thù, giữa tốt và xấu sẽ bị tháo gỡ.

Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy nhận ra tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa nơi chính mình, để có thể đón nhận và tha thứ cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con, và trông chừng lưỡi con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.