Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên: Trở nên môn đệ Chúa

Thái Hà (01.07.2019) – Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. (Mt 8,18-22)

(Ảnh internet)

Trong ngôn ngữ Hy Lạp, thuật ngữ để chỉ người môn đệ là Mathetes, có nghĩa là học trò, đệ tử, người đi theo học. Môn đệ Đức Giêsu là người có cùng hành trình với Thầy, cùng học cho biết và làm theo gương mẫu của Thầy mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đòi hỏi người môn đệ muốn đi theo Người phải quyết liệt từ bỏ mọi tiện nghi đời sống và cả những tình cảm riêng tư cá nhân. Quả vậy, khi hoàn toàn tự do, không còn điều gì trói buộc, gây phân tâm, thì người môn đệ mới biết sống và hành đọng hoàn toàn cho Nước Trời mà thôi.

Lời Đức Giêsu nhắc nhở căn tính của mỗi Kitô hữu là người môn đệ, là bạn hữu, và là con cái của Chúa. Căn tính ấy đòi buộc chúng ta phải thực hiện bổn phận làm con cái Chúa. Đó là hết lòng yêu mến, phụng sự Chúa và hy sinh quên mình phục vụ tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết làm tròn bổn phận của người môn đệ Chúa là mền Chúa và yêu người. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.