Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên: Sức mạnh của đức tin

Thái Hà (05.07.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống”. (MT 9,18-26)

“Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Hr 11,1). Với cặp mắt đức tin, chúng ta có thể nhìn thấy những điều dường như vô hình và có thể hy vọng những điều vượt trên mọi hy vọng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, vị thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết đã cho chúng ta được chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của đức tin: “Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, thì nó sẽ sống lại”. “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu”. Nhờ đức tin mạnh mẽ ấy, họ đã đạt được ước vọng của mình.

Thời nay, sức mạnh của tri thức và công nghệ đang lấn chiếm đời sống đức tin con người. Do vậy, chúng ta thường ảo tưởng về sự toàn năng và tự túc của bản thân. Vậy, chúng ta có dám “ngược dòng” để sống một đời sống đức tin trọn vẹn đạo hạnh, sẵn sàng chịu chết vì Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn và củng cố lòng tin yếu kém của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…