Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”

Thái Hà (08.08.2022) – Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.

Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.” (Mt 17,22-27)

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Lời cảnh tỉnh mà Chúa muốn nói với các môn đệ khi xưa, thì hôm nay Người cũng đang nói với mỗi người chúng ta. Chính lúc chúng ta chiều theo những đam mê bất chính, hay những lợi lộc phù phiếm của thế gian, là lúc chúng ta đang lên án và kết tội Chúa.

Có thể bạn đã, đang và sẽ nhiều lần không giữ được sự trung tín với Thiên Chúa. Thế nhưng, ngày nào Thiên Chúa còn cho phép bạn sống trên thế gian này, thì ngày đó vẫn còn là cơ hội để bạn sám hối và quay về cùng Thiên Chúa. Một cám dỗ lớn nhất mà ma quỷ luôn nói với những ai lầm lỗi là: “Thiên Chúa đã không còn yêu thương ngươi nữa”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức về tình thương của Chúa, sự hy sinh mà Chúa đã dành cho chúng con, để chugns con biết yêu thương anh em như chính Chúa đã nêu gương yêu thương mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.