Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên: Giá trị của việc làm

Thái Hà (12.08.2019) –  Khi ấy, những người thu thuế cho đến thờ hỏi ông Phêrô: Thầy các ông không nộp thuế sao?. (Mt 17,22-27)

(ảnh internet)

Nhà vua muốn hỏi thử dân chúng, ông cho đặt một tảng đá ngang đường. Nhiều người đi đến, nhưng họ vòng qua tảng đá mà đi. Gần trưa, một bác nông dân ngồi trên chiếc xe bò đi tới, thấy tảng đá chắn ngang đường, bác liền xuống xe và cố sức đẩy tảng đá sang một bên. Khi nhấc tảng đá lên, bác thấy phía dưới có một túi vàng, trong đó có ghi: Đây là phần thưởng dành cho người có trách nhiệm với công việc chung.

Nộp thuế đến thờ là việc làm bình thường của người Do Thái thời Đức Giêsu, cũng như trong Cựu Ước để lo việc tế tự. Với tư cách là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đáng lẽ ra không phải nộp khoản thuế này. Bởi ai nộp thuế để rồi chính mình hưởng thuế đó. Nhưng để khỏi gây gương xấu trong dân chúng, Người vẫn nộp thuế như bổn phận của luật Môsê và như một người Do Thái. Như thế, Đức Giêsu đã chu toàn bổn phận theo lề luật, và hơn nữa còn vì tình liên đới và tình yêu cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra giá trị tốt đẹp trong các việc con làm, để mang lại lợi ích cho tha nhân. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.