Thứ Hai Tuần XV Thường Niên: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (17.07.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. (Mt 10,34-11,1)

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Mỗi cá nhân Kitô hữu và mỗi cộng đoàn là thừa sai theo nghĩa phải sống Tin Mừng và làm chứng về tình yêu Thiên Chúa cho hết thảy mọi người, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn”.

Đức Giêsu luôn nhắc nhở các môn đệ phải thực thi bác ái với tha nhân, và việc bác ái bao giờ cũng khởi đi từ những việc làm nhỏ bé nhất và những người hèn mọn nhất. Thật vậy, Đức Giêsu không dạy các môn đệ cách chọn đối tượng và việc làm khi thực thi bác ái, Người nhấn mạnh đến tình yêu trong khi thực thi bác ái.

Tình yêu là động lực duy nhất của việc bác ái: “Vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy”. Và một khi đã được tình yêu ấy thúc đẩy, ta sẽ luôn sẵn sàng thực thi bác ái với mọi người, kể cả những người hẹn mọi hay xa lạ nhất, bằng mọi phương tiện có thể, ngay cả khi ta chỉ có thể trao tặng một chén nước lã mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mãi hun đúc ngọn lửa tình yêu trong con để chúng con biết yêu mến Chúa và sống bác ái với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…