Thứ Hai Tuần XV Thường Niên: Vác thập giá mà theo Thầy

Thái Hà (11.07.2022) – Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.  Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. (Mt 10,34-11,1)

Cuộc sống của con người luôn đầy dẫy những đam mê, tiền tài, danh vọng, địa vị, chức quyền… Đó là những điều khiến con người đắm chìm vì những lợi lộc mà chúng đem lại. Không những thế, chúng cũng chính là nguyên nhân làm cho con người quên Thiên Chúa, không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống của mình nữa. Lời mời gọi hãy vác thập giá đời mình và bước theo Chúa Giêsu ngụ ý rằng: mỗi người chúng ta hãy từ bỏ những gì làm cản bước ta đến với Chúa. Dẫu rằng những điều đó đem đến niềm vui, hạnh phúc nhưng chỉ là tạm bợ, chóng qua. Hãy nhớ rằng niềm vui và hạnh phúc thật sự của chúng ta là nơi Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống, để sẵn sàng từ bỏ những gì cản bước chúng con đến với Chúa, nhờ đó chúng con trở nên người môn đệ đúng nghĩa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.