Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên: Dấu lạ

Thái Hà (20.07.2020) – Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. (Mt 12,38-42)

Khi nghe biết nhiều người nhận được ơn lạ tại một trong tâm hành hương khá nổi tiếng, Hòa liền lặn lội từ xa đến để kiểm chứng thực hư. Anh thiệt tình khấn xin cho những nhu cầu cấp bách của mình. Thế nhưng khi về nhà, chẳng những tình trạng không được cải thiện mà càng trở nên tồi tệ hơn. Anh đâm ra tức tối, chửi bới thần thánh và những kẻ mà theo anh, đã phao tin đồn nhảm, làm anh phải vất vả ngược xuôi.

Óc tò mò của chúng ta thường bị lôi cuốn bởi những dấu lạ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, nếu Chúa thực hiện cho mình một dấu lạ nào đó, thì niềm tin của mình sẽ vững vàng hơn. Như thế, phải chăng chúng ta cũng giống như các kinh sư và những người Pharisêu trong đoạn Tin Mừng hay không?

Cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là một dấu lạ vĩ đại cho tất cả chúng ta. Người có đức tin trưởng thành là người biết đón nhận điều đó với lòng tín thác, chứ không phải là người đi tìm kiếm một sự thỏa mãn cho trí tò mò của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận biết Chúa là Đấng cứu độ, là sự sống vĩnh cửu của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…