Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên: Sám hối

Thái Hà (24.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Mt 12,38-42).

Được ơn trở lại qua việc ngã ngựa trên đường Đamát, Saulô được biến đổi để trở nên chứng nhân vĩ đại là Phaolô, Tông Đồ muôn dân. Từ sự sám hối để chiến thắng bản ngã trong mình, thánh Phaolô đã trở nên một con người hoàn toàn mới: con người của sự thật và tình yêu, hết lòng loan báo và làm chứng cho Đức Giêsu.

Đức Giêsu đã thuật lại dấu lạ ngôn sứ Giôna trong bụng cá ba ngày đêm. Nhờ ngôn sứ Giôna, dân thành Ninivê đã sám hối, ăn năn trở lại. Hơn cả Giôna, bản thân Đức Giêsu cũng là một dấu lạ lớn lao khi Người đã chết và phục sinh vinh hiển để đem ơn cứu độ cho những ai tin vào Người. Tiếc thay, người Do Thái đã không nhận ra Chúa để sám hối ăn năn giống như dân thành Ninivê khi được ngôn sứ Giôna rao giảng.

Chúng ta đừng để mình cứng lòng tin. Bổn phận của mỗi tín hữu là biết thực lòng hối cải, biết sống Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống, nhờ vậy mà trở nên nhân chứng cho sự thật và tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mau mắn ăn năn, dốc lòng trừ bỏ tội lỗi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…