Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên: Sống đức tin

Thái Hà (19.07.2021) – Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna”. (Mt 12,38-42)

Ông Ryzhikov cùng với hai thành viên phi hành đoàn đã từng sống trên trạm không gian và trở về trái đất an toàn sau sáu tháng. Ông cho biết: “Chúng tôi luôn chờ đợi có một phép lạ nào đó, nhưng quả thật, việc chúng tôi đi vào quỹ đạo trái đất và trở về an toàn đã là một phép lạ lớn rồi”. Đó là niềm tin của một phi hành gia người Nga. Tuy rằng không được nhìn thấy Chúa, nhưng ông đã xác tín vào quyền năng của Chúa trên vũ trụ này. Trái ngược lại, với dân Do Thái thời Đức Giêsu, cho dù đã được nhìn thấy Người, được chứng kiến nhiều phép lạ Người làm, họ vẫn không tin. Họ muốn tò mò đi tìm những dấu lạ, nhưng Đức Giêsu cho biết, chính cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Người sẽ là một dấu lạ lớn lao cho họ. Ngày nay, Chúa vẫn luôn mở rộng bàn tay quyền năng của mình để thông ban sức sống thần linh cho mỗi người chúng ta. Nhưng để đón nhận được ơn ban đó, chúng ta cần xác tín nơi Chúa và thể hiện lòng tin mạnh mẽ vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…