Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên: Chạnh lòng thương

Thái Hà (02.08.2021) – “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy dân chúng đông đảo thì Người thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ”. (Mt 14,13-21)

Thomas Browne, một bác sĩ người Anh, đã từng nói: “Qua lòng thương xót, chúng ta biến đau khổ của người khác thành của mình”.

Chạnh lòng thương xuất phát từ chữ “compati” trong tiếng Latin, nghĩa là: “đau khổ với ai hay chịu đựng với ai”

Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, đã chạnh lòng thương đám đông đi theo Người. Đám đông đi theo Chúa ngày hôm ấy gồm đủ thành phần với mọi hoàn cảnh khác nhau: đau khổ, bệnh tật, chán nản,… Chúng ta nhận ra mình ở hoàn cảnh nào trong đám đông đó?

Đức Giêsu nhìn thấy từng người chúng ta trong đám đông đó và Người đã làm gì? Người chạnh lòng thương, và còn hơn thế nữa, “Người mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17). Lòng thương xót của Chúa không cho phép Người dửng dưng với chúng ta là những kẻ theo Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những cơn gian nan khốn khó, xin cho con luôn biết cậy dựa lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…