Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên: Cộng tác vào công trình của Chúa

Thái Hà (07.08.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. (Mt 14,13-21)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Augustinô viết: “Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần con người, nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần con người cộng tác”.

Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay: Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ cộng tác với người trong việc phục vụ tha nhân khi nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Với quyền năng vô biên, Đức Giêsu có thể tự mình làm phép lạ nuôi sống mọi người chứ không cần sự giúp đỡ của các môn đệ. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn mời gọi các ông cộng tác, để từ đó Người dọn ra một bữa ăn no nê cho dân chúng.

Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa: “Các con hãy cho họ ăn” cũng chính là lời Người mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ trong thế giới hôm nay. Tôi có gì để cho tha nhân? Thưa, đó là tất cả những gì tôi đang có: sức khỏe, thời giờ, tài năng, những ơn Chúa ban… Chúa muốn tôi sử dụng những hồng ân đó để phục vụ và chăm sóc mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết cộng tác với Chúa trong việc dấn thân phục vụ tha nhân bằng tất cả những gì con đang có. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.