Thứ Hai Tuần XX Thường Niên: Con đường nên Thánh

Thái Hà (16.08.2021) – Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hay đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mt 19,16-22)

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Để nên thánh không cần phải làm những việc vĩ đại phi thường. Chỉ cần một điều là quên mình đi, làm mọi việc vì tình yêu để làm đẹp lòng Giêsu, làm cho người vui là đủ rồi”.

Qua câu chuyện giữa anh thanh niên với Đức Giêsu, chúng ta thấy con đường nên thánh không hệ tại ở việc giữ những điều luật, vì như thế chỉ mang tính hình thức. Thật vậy, để đạt tới sự hoàn thiện thì phải có ơn Chúa, và trên hết, cần giữ luật với một lòng mến Chúa và thương yêu tha nhân thì mới xứng đáng đạt tới sự hoàn thiện. Người thanh niên đã giữ các giới răn, đã làm những việc tốt, nhưng điều anh thiếu là chính Chúa.

Thật vậy, phương tiện để nên thánh không phải là tiền bạc, cũng không chỉ là tuân giữ một số luật lệ nào đó cứng nhắc nhưng phải tích cực thi hành những việc làm bác ái, chia sẻ cho tha nhân với niềm tin yêu và phó thác vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy chúa, xin giúp chúng con làm những việc tầm thường một các không tầm thường, trong sự hiệp nhất với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…