Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên: Chấp nhận

Thái Hà (02.09.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,16-30)

(ảnh internet)

Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, khi công thành danh toại, nhiều người trở về quê hương “vinh quy bái tổ”. Điều này không chỉ vinh dự cho bản thân mà còn cho quê hương, xóm làng.

Đối với Đức Giêsu, khi trở về quê hương, Người không được nhìn nhận dù những người ở xóm làng đã nghe những việc Người làm tại Caphácnaum. “Bụt nhà không thiêng”, tâm tưởng đó đã ăn sau vào não trạng người Do Thái. Vì thế, họ đã không nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, đánh mất cơ hội dược Đức Giêsu làm phép lạ, và nhất là đón nhận mặc khải Nước Trời. Dân làng Nadarét chắc chắn sẽ rất vui mừng phấn khởi và vinh dự nếu Thiên Chúa sinh ra trong làng của họ. Tuy nhiên, dù nghe biết các phép lạ và thán phục lời giảng của Đức Giêsu, nhưng họ không chấp nhận Người. Họ cho rằng: Đấng Thiên Sai thì phải uy nghi cao cả. Còn ở đây, Đức Giêsu thì nghèo hèn, tầm thường và rất con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết gạt bỏ thành kiến à chân nhận phẩm giá của tha nhân, vì mỗi người đều là hình ảnh của Ngài. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.