Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: Cốt lõi của lề luật

Thái Hà (10.09.2018) – Đức Giêsu nói với các Kinh sư và Pharisêu: Tôi xin hỏi các ông: ngày Sabat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. (Lc 6,6-11)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Augustinô nói về luật đức ái như sau: “Tình yêu là cốt tủy của mọi giới răn và nhân đức; ai đã yêu thì không làm điều xấu”.

Đức Giêsu đến kiện toàn và đưa con người trở lại cốt lõi của lề luật, là “công lý, tình yêu và thành tín” (Mt 23,23). Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho người bại tay ngày Sabát. Qua đó, Người muốn dạy cho người Do Thái biết mục đích của luật là vì sự sống con người. Người đã mặc cho luật một tinh thần, là yêu thương; không có tình thương, lề luật chỉ là vô nghĩa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi ngày thêm thấm nhuần cốt lõi của luật Chúa, là mến Chúa và yêu người. Đó là điều Chúa muốn nơi mỗi người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.