Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: Đạo đức trong cách sống

Thái Hà (09.09.2019) –  Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông : ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt ?” (Lc 6,6-11)

“Xin hỏi các ông: Ngày Sabát được phép làm điều lành hay dữ?”

Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã nói: “Một người thực sự có đạo đức khi anh ta phục tùng sự thôi thúc muốn giúp tất cả mọi sinh mệnh mà anh ta có thể giúp được, và lùi lại không làm tổn thương bất cứ sinh linh nào’’.

Hôm nay Đức Giêsu vạch trần thói đạo đức giả của những người Pharisêu luôn nệ luật mà quên nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Hành động của chúng ta ngày nay cũng có thể giống những người Pharisêu xưa. Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta vẫn có những hành động triệt hạ lẫn nhau như: những lời nói xấu, gièm pha, những hành vi chống hay thái độ vô cảm.

Thánh Phêrô Claver đã có hành động rất anh dũng, đó là phục vụ những người thấp hèn, bị ngược đãi trong xã hội. Nhìn vào tấm gương của ngài, chúng ta phải suy xét lại những hành động của mình. Hãy dẹp bỏ tính ích kỷ và hẹp hòi trước những nhu cầu của tha nhân, và hãy mở lòng ra cho tình thương và bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vui với niềm vui của người khác. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.