Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: “Được phép làm điều lành hay điều dữ”

Thái Hà (05.09.2022) – Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! ” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? “ Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra! ” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. (Lc 6,6-11)

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, Đức Giêsu đã không dửng dưng trước nỗi đau cũng như sự bất hạnh của người bại tay, trái với thái độ của các kinh sư và Pharisêu. Người đã chạnh lòng thương và chữa lành cho anh. Người đã đến để kiện toàn luật yêu thương bằng đời sống của mình, thậm chí đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc con người. Luật mà Người đã kiện toàn thì vượt lên trên hết mọi lề luật và cấm cách của con người. Người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Chúa mới là Đường, là Sự Thật và Sự Sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống bộn bề hôm nay, xin cho chúng con biết chọn những điều đẹp lòng Chúa mà quyết tâm đem ra thực hiện. Để nhờ đó, mỗi ngày chúng con biết sống cho Chúa hơn và cho hết tất cả mọi người mà chúng con gặp gỡ. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.