Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: Lề luật hay tình thương

Thái Hà (07.09.2020) – Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt. (Lc 6,6-11)

Trong thông điệp Tin Mừng Sự Sống ban hành năm 1995, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi các tín hữu mạnh mẽ và can đảm chống lại những thứ luật lệ xúc phạm đến sự sống của con người, như luật cho phép phá thai, luật cho phép kết liễu sự sống của bệnh nhân.

Hôm nay, Đức Giêsu đã rất tinh tế và khôn khéo khi Người hỏi các kinh sư và người  Pharisêu: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt”. Đang khi họ còn suy nghĩ, Người chữa lành cho người bại tay. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tình yêu Người vượt lên trên mọi thứ luật lệ cứng nhắc, vô cảm.

Thật vậy, Lề luật Người ban tặng là để hỗ trợ, phục vụ con người. Hơn thế nữa, nhờ tuân giữ lề luật, con người được sống tự do và đáp trả cách tự nguyện tình yêu Chúa. Và hoa trái của việc tuân giữ lề luật không gì khác hơn là lòng bác ái và thương yêu tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài đã chiến thắng được sự dữ và cái chết. Xin Chúa biến đổi lòng trí chúng con để chúng con tôn thờ Chúa và phục vụ tha nhân cách tự do và bác ái. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…