Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: Trật tự của trật tự

Thái Hà (06.09.2021) – Các kinh sư và Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sabát không để tìm được cớ tốt cáo Người. (Lc 6,6-11)

Trong tác phẩm “Thành Đô của Thiên Chúa”, thánh Augustinô nhận định rằng: “Tình yêu trật tự thì sản sinh ra con người có trật tự, và con người vô trật tự thì sản sinh ra một xã hội vô trật tự”.

Đoạn trích Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, những kinh sư và Pharisêu quả là những con người sống có trật tự vì đã sống đúng theo những gì luật dạy. Điều đó thật cần thiết trong một xã hội, nó giúp cho một xã hội ổn định hơn. Thế nhưng, Đức Giêsu đã phải lên tiếng chất vấn họ vì họ đã hiểu sai luật: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabát được làm điều lành hay diều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” Đức Giêsu đã xác định lại nền tảng của luật là lòng bác ái chứ không phải giữ luật vì luật. Tình yêu phải là trật tự của mọi trật tự.

Trong cuộc sống hằng ngày, thỉnh thoảng chúng ta cũng bị cám dỗ quy chiếu hành vi của một ai đó vào luật lệ để phán xét.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng ta hiểu đúng giá trị đích thực của lề luật và dùng nó để làm triển nở đời sống đức tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…