Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên: Đức tin

Thái Hà (18.09.2017) – Viên đại đội trưởng thưa với Đức Giêsu: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. (Lc 7,1-10)

Ảnh minh họa (Google)

 

“Xem hành động của con, phản ứng của con đủ biết là đức tin của con sống động hay đức tin giả hiệu” (Đường hy vọng, số 74)

Đức tin của viên đại đội trưởng được thể hiện rõ ràng qua việc ông đã xác tín vào quyền năng của Đức Giêsu. Đức tin của ông mạnh đến nỗi ông tin rằng Người chẳng cần đến nhà, mà chỉ phán một lời thì đầy tớ của ông sẽ được khỏi. Đức Giêsu đã khen lòng tin của ông: “Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh mẽ như thế”.

Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta cũng lặp lại lời tuyên xưng đức tin của viên đại đội trưởng: “Lạy Chúa’, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Tuy nhiên, mỗi khi tuyên xưng như thế, chúng ta có thực sự tin vào quyền năng của Chúa có thể biến đổi tâm hồn của chúng ta hay không? Nếu chúng ta tin thật như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ được biến đổi và trở nên ý nghĩa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.