Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên: Niềm tin mạnh mẽ

Thái Hà (17.09.2018) – Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tới của tôi được khỏi bệnh. (Lc 7,1-10)

Ảnh minh họa (Google)

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 161, dạy rằng: “Không có đức tin thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa và cũng không thể chia sẻ chức vị làm con Thiên Chúa, nên không ai được công chính hóa mà không cần đến đức tin…”

Tin Mừng hôm nay cho thấy ông đại đội trưởng đã khiêm hạ gửi gắm niềm tin của mình vào Đức Giêsu, khẩn nài cho người nô lệ của mình được khỏi bệnh. Niềm tin của ông nơi Đức Giêsu thập sâu sắc và xác tín, nên đã được Người khen ngợi.

Qua câu chuyện về niềm tin của ông đại đội trưởng, chúng ta hãy tự vấn niềm tin của chính mình. Là Kitô hữu, chúng ta có hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Chúa không? Có thật sự phó thác tất cả trong tay Chúa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin nơi chúng con, để chúng con có thể đứng vững trước mọi thử thách và trở thành chứng tá của Ngài nơi trần thế. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.