Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên: Dập tắt lòng tham

Thái Hà (19.10.2020) – Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. (Lc 12,13-21)

Một vị tướng quân kia đã lập được một chiến công lớn. Nhà vua ban thưởng cho ông theo cách như sau. Tướng quân phi ngựa liên tục; ngựa phi tới dâu thì đất vua ban tới đó. Vị tướng quân lên ngựa, phi liên tục nhiều ngày không nghỉ. Ông thấy đất vẫn chưa đủ rộng và tiếp tục phi. Cuối cùng sức lực cạn kiệt, cả người và ngựa đã gục ngã mà chết.

Lòng tham của con người thật đáng sợ! Nó có thể làm nguy hại đến chính mạng sống con người. Có của cải rồi, người ta lại muốn nhiều hơn nữa. Ông phú hộ trong bài Tin Mừng có quá nhiều hoa màu, đến nỗi không còn chỗ chứa. Ông chẳng muốn chia sẻ cho ai. Ông muốn có nhiều hơn nữa. Ông muốn kho cũ để xây kho lớn hơn.

Lòng tham làm như ngọn lửa sẽ gây nguy hại cho con người. Để dập tắt lòng tham, chúng ta cần loại bớt của cải, bằng cách chia sẻ với những người nghèo, những người cần đến nó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quảng đại chia sẻ những của cải chóng qua cho nhau, để có được những của cải bền vững trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…