Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên: Sử dụng tiền của

Thái Hà (23.10.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói ‘với họ: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?”. (Lc 12,13-21)

Ảnh minh họa (Google)

Ông già nghèo được tặng một con ngỗng mỗi ngày đẻ được một quả trứng vàng. Vì tham lam muốn có nhiều trứng một cách nhanh chóng, ông đã mổ bụng con ngỗng. Kết quả là ông đã mất hết tất cả!

Dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay nói về một người phú hộ tích trữ được rất nhiều của cải vật chất và tin rằng từ nay cuộc đời ông sẽ được bảo đảm.

Đức Giêsu cho rằng ông là đồ ngốc vì lấy của cải hư nát làm sự đảm bảo cho cuộc đời mình, trong khi lẽ ra ông phải dùng của cải tạm bợ ở đời này để làm phúc mà mua lấy của cải bền vững đời sau. Đó mới là bảo đảm chắc chắn cho cuộc đời.

Con người thường có khuynh hướng tự tạo sự an toàn bằng tiền bạc, địa vị,… nhưng tất cả những thứ ấy có thể sụp đổ tan tành trong phút chốc. Vì thế, con người chỉ có được sự an toàn khi họ biết nương tựa vào Thiên Chúa toàn năng. Do đó, người khôn ngoan là người biết “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết giá trị đích thực của đồng tiền và biết cách sử dụng chúng như “tên đầy tớ trung thành” để có thể vươn tới hạnh phúc mai sau. Amen.

Suy niệm Tin Mưng hằng ngày,

Chấm nối chấm… 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.