Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên: Ai có sẽ được cho thêm

Thái Hà (19.09.2022) – Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Lc 8,16-18)

Đức tin của người theo Chúa được ví như ánh sáng của ngọn đèn. Chúa Giêsu nói rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường; nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng”. Vì thế, đức tin phải luôn được bày tỏ ra cho mọi người thấy. Nếu chúng ta là người có đức tin thì khi những người khác nhìn vào chúng ta, họ sẽ được đức tin soi dẫn. Đức tin là do Chúa ban và nhờ Lời Chúa nuôi dưỡng. Chúng ta vẫn nghe Lời Chúa hằng ngày, nhưng đời sống đức tin lại không tăng trưởng. Chúa cảnh báo: “Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào!” Lời Chúa luôn tác động đến người nghe. Chúng ta nghe Lời Chúa không tác động trên chúng ta là do chúng ta không lắng-nghe. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là mình đã vững tin nhưng thực ra đức tin của chúng ta rất yếu kém. Lúc bình thường chúng ta không nhận ra, nhưng khi gặp khó khăn thì mới nhận ra mình đã mất đức tin từ lâu rồi. Chúa nói: “Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”. Chúng ta luôn phải cầu xin Chúa ban cho ơn đức tin và nhờ đức tin mà chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn vững tin. Xin cho Lời của Chúa luôn sống động trong chúng con, để mọi người được đức tin nơi chúng con chiếu sáng và soi dẫn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.