Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên: Trở nên ánh sáng

Thái Hà (25.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để nhưng ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng”. (Lc 8,16-18)

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật 22/03/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Được đón nhận ánh sáng Chúa Kitô, chúng ta phải trở nên ánh sáng. Mỗi người chúng ta được mời gọi đón nhận ánh sáng thần linh để biểu lộ nó ra bằng toàn bộ cuộc sống của chúng ta”.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta trở thành ngọn đèn mang lại ánh sáng của Đức Kitô để chiếu soi cho thế giới. Đời sống đức tin của người Kitô hữu cũng như chiếc đèn, cần phải được thắp lên và chiếu sáng bằng những hành động cụ thể. Ngọn đèn chỉ hạnh phúc khi nó chiếu sáng, dù phải hao mòn, tan chảy nhưng nó đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Cũng vậy, người Kitô hữu chỉ sống đúng căn tính của mình khi biết yêu thương, sẻ chia và phục vụ. Điều đó đòi hỏi phải chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh, nhưng đem đến bình an và hạnh phúc cho mọi người xung quanh chúng ta.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin hãy thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu để con lan tỏa hơi ấm tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…