Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Lòng tin

Thái Hà (16.10.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona” (Lc 11,29-32)

Ảnh minh họa (Google)

Trước khi đi chợ, mẹ dặn hai cậu con trai ở nhà, không được đi chơi xa kẻo trộm vào nhà. Hai đứa bé không tin vì nghĩ kẻ trộm không đến vào ban ngày. Cả hai cùng đi chơi. Thế là trộm vào nhà.

Hôm nay, dân Do Thái đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ. Trước đó, Người đã làm nhiều phép lạ khi còn ở giữa họ, sao họ còn đòi thêm một dấu lạ? Chẳng lẽ họ đã quên phép lạ Chúa đã làm cho con trai bà góa thành Nain sống lại, hay phép lạ người hóa bánh hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê rồi sao, hay vì họ muốn trốn tránh lời kêu gọi sám hối của Chúa?

Khi ngôn sứ Giona đến rao giảng và kêu gọi sám hối, dân thành Ninivê tin lời ông và ăn năn hối cải. Dân Do Thái đã thấy các dấu lạ Đức Giêsu làm, nhưng vì không chịu tin Người là con Thiên Chúa, nên họ tự đóng cánh cửa lòng mình trước lời kêu gọi sám hối của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng con để con biết đón nhận ơn sám hối và sự thứ tha của Chúa. Amen.

Suy niêm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.