Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Phép lạ và lòng tin

Thái Hà (11.10.2021) – “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giôna”. (Lc 11,29-32)

Làm phép lạ là việc dễ dàng đối với Thiên Chúa, vì Người là Đấng quyền phép. Trong suốt ba năm đi rao giảng, Đức Giêsu làm rất nhiều phép lạ vì tình yêu thương dành cho con người, chứ không phải để thi thố tài năng hay để thỏa mãn tính tò mò của dân chúng.

Rất nhiều người ngày nay cũng giống như dân Do Thái xưa. Họ chạy đến với Chúa để mong Người làm một phép lạ nào đó cho mọi người biết đến, hay họ mong Chúa đap ứng những nhu cầu thực dụng của chính họ. Cũng vì thế, đôi khi trí tò mò không được thỏa mãn làm cho họ quay lại than trách Chúa.

Mỗi ngày trong cuộc đời, có rất nhiều phép lạ Chúa thực hiện, nhưng ta lại cho đó là những điều bình thường. Chúa luôn bảo vệ, giữ gìn và ban ơn cho những ai yêu mến Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa toàn năng, xin cho con nhận ra Ngài luôn ben cạnh con trong mọi biến cố của cuộc đời, và xin cho con tín thác vào quyền năng của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…