Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Sống theo lời dạy

Thái Hà (10.10.2022) – Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. (Lc 11,29-32)

Lời Chúa hôm nay mời gọi con người hãy sám hối theo gương của dân thành Ninivê. Họ đã lắng nghe lời cảnh cáo của tiên tri Giôna mà nhận ra những tội lỗi của mình và sám hối nên Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót không giáng phạt. Trước mặt Thiên Chúa, chúng con chỉ là những tội nhân. Vì thế, việc sám hối là điều quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Sám hối không chỉ là quay lưng lại với những thói hư tật xấu, từ bỏ lối sống cũ và bước đi trên con đường mới mà còn phải sám hối từ trong suy nghĩ. Chúng ta nghĩ làm sao thì sẽ hành động như vậy. Vì thế để có thể từ bỏ lối sống cũ thì trước tiên chugns ta phải thay đổi suy nghĩ. Đây là điểm mấu chốt giúp sám hối, chính điều này sẽ giúp thay đổi con người một cách tận căn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Nhiều lần trong cuộc sống con đã cố gắng từ bỏ những thói hư tật xấu của mình. Tuy nhiên sau đó con lại vấp phạm chính những điều con đã từ bỏ. Xin Chúa giúp con sám hối từ trong suy nghĩ, nhờ nghĩ đúng con mới sống đúng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.