Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Thế hệ gian ác

Thái Hà (12.10.2020) – Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”. (Lc 11,29-32)

Thành ngữ có câu: đừng “giao trứng cho ác”. Phải chăng chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã không ban cho dân chúng mộ dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giôna?

Tin Mừng cho thấy dân chúng tụ họp đông đảo với nhau. Họ tụ họp đông đảo như thế để làm gì? Cốt chỉ để chờ xem Chúa Giêsu làm dấu lạ để họ được mãn nhãn, Họ đến với Chúa Giêsu không phải vì thiện chí, nhưng chỉ vì tính tò mò, tính hiếu kì nhằm thỏa mãn thị dục của họ mà thôi! Cho dù Người có làm thêm nhiều dấu lạ đi nữa thì họ cũng vẫn không tin Người là Đấng quyền năng, là Thiên Chúa thật. Họ coi Chúa Giêsu như một “pháp sư” có tài biểu diễn ma thuật cho họ xem mà thôi. Chúa Giêsu biết rõ lòng họ nên Người gọi họ là một thế hệ gian ác. Chính vì thế, Người đã không làm thêm một dấu lạ nào nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con đến với Chúa không phải vì thiện chí, nhưng chỉ để yêu cầu Chúa thỏa mãn những đam mê của con mà thôi. Xin ban cho con luôn biết thành tâm yêu mến Chúa, và để tâm tìm thánh ý Cháu trong mọi sự. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…