Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên: “Bà được khỏi tật của bà”

Thái Hà (24.10.2022) – Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?”

Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện. (Lc 13,10-17)

Luật bác ái là luật ưu tiên, vì luật đặt ra là để phục vụ con người. Việc Chúa Giêsu chữa bệnh vào ngày Sabat chứng tỏ Người muốn dành ưu tiên cho luật bác ái trên các luật khác. Viên trưởng hội đường đã tức giận khi có người vi phạm luật ngày Sabat. Sự giữ luật mà không hiểu ý nghĩa của luật đã khiến con tim ông chai đá, đôi mắt ông đã không còn nhìn thấy nỗi thống khổ mà người phụ nữ đã phải chịu đựng suốt mười tám năm qua. Đó không phải là cách giữ luật mà Chúa Giêsu muốn.

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cần có bác ái cách vị tha và vô vị lợi. Như thế, ngày Chúa Nhật cần phải thể hiện tinh thần bác ái, là mến Chúa và yêu người, hơn là gò bó vào hình thức cấm kỵ của lề luật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người đã đến trần gian để nêu gương cho con sống tình yêu và lòng vị tha. Xin cho con biết nhìn lên Thánh giá Chúa và bắt chước Chúa, dẫu rằng phải trả giá và thậm chí phải hy sinh vì lòng mến Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.