Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên: Hãy mời những người nghèo khó

Thái Hà (31.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông; vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn.” (Lc 14,12-14)

Lẽ thường trong cuộc sống, đặc biệt là trong bối cảnh thực dụng của xã hội ngày nay, chúng ta thường hay có những suy nghĩ thực dụng như “bánh ít đi, bánh quy lại” hay “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Chính vì thế, những việc chúng ta làm có ai đó dường như ẩn ý đằng sau là sự có qua, có lại. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại muốn chúng ta vượt ra ngoài khỏi những toan tính của đời thường để việc làm của chúng ta không phụ thuộc vào việc họ sẽ đáp trả lại cho chúng ta như thế nào, hay ta sẽ nhận lại được những gì. Sự giúp đỡ của ta phải là một sự cho đi nhưng không vì chính ta cũng đã được nhận cách nhưng không từ Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đầy thực dụng hôm nay, con người ta thường thích tạo tương quan với những ai có tiền của và danh vọng để có thể nhờ cậy hay được nâng đỡ. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa lại muốn chúng con đi ngược lại với điều mà con người cho là khôn ngoan, để chọn lựa lỗi sống cho đi vô vị lợi ở đời này để có thể được những giá trị vĩnh cửu ở đời sau. Xin Chúa ban cho chúng con trái tim rộng mở, để chúng con biết sống cho đi, đặc biệt là đối với những người nghèo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.