Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên: Chẳng mong đền đáp

Thái Hà (06.11.2023) – Rồi Đức Giêsu nói: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi”. (Lc 14,12-14)

Chị Nhã là người đã tặng cả hai vườn rau cho dân Sài Gòn trong đợt dịch Covid-19. Chị vui vẻ nói về việc thiện nguyện này: “Tặng cho người ta, mình vui mà. Lúc này có phải lúc bán buôn gì đâu”. Thật vậy, cho đi trong niềm nở mà chẳng mong đền đáp quả là một hình ảnh đẹp.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn chúng ta nhận lấy một giá trị cao hơn. Đó là khi làm ơn, thì đừng mong người ta đáp lễ, vì như thế, mình mới đáng được Thiên Chúa trả công trong ngày sau hết.

Thật vậy, cho đi hay làm ơn cho tha nhân không chỉ để kiến tạo niềm vui, hạnh phúc ở đời này, nhưng quan trọng hơn là để tích trữ cho mình kho tàng ở đời sau. Mỗi người chúng ta hãy ra sức  thi hành những công việc bác ái để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa, khuôn mặt tình thương của Đức Giêsu hiện diện khắp nơi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng quảng đại, để chúng con làm ơn mà không mong được đáp đền. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…