Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên: Đôi mắt đức tin

Thái Hà (20.11.2023) – Anh mù thưa với Đức Giêsu: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Đức Giêsu nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. (Lc 18,35,43)

Đôi mắt là cầu nỗi giữa tâm hồn và cuộc sống. Nụ cười, lời nói có thể là giả dối, nhưng đôi mắt thì chân thật.

Lời Chúa hôm nay kể về câu chuyện chàng mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Chàng mù đang cầu xin của ăn nuôi thân, nhưng đôi mắt mù lòa của nah lại nhìn thấy ánh sáng của lời hứa cứu độ. Thật vậy, cảnh tượng quan trọng là những gì trái tim nhìn thấy. Một đức tin nhìn thấy Đức Giêsu là một đức tin sở hữu cái nhìn sâu sắc mà đôi mắt trần gian không thể nhận ra. Đó là những gì Đức Giêsu khẳng định khi chữa lành anh”.

Mỗi tín hữu được đón nhận hồng ân làm con cái Chúa nhờ bí tích Rửa tội. Đôi mắt đức tin của chúng ta luôn được Thiên Chúa dẫn đường, để mỗi ngày trên hành trình dương thế, chúng ta được mời gọi luôn hướng về những thực tại trên thiên đàng, là quê hương vĩnh cửu. Đừng để những của cải, những phù phiếm thế gian che mờ đôi mắ đức tin của mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Ánh Sáng công chính không bao giờ tàn lụi, xin mở đôi mắt tâm linh cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…