Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên: Xin cho tôi được xem thấy

Thái Hà (14.11.2022) – Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “ Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “ Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. (Lc 18,35-43)

Đâu là sự khác biệt giữa phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu và những phép lạ trong chuyện cổ tích? Những phép lạ cổ tích chỉ nhằm phục vụ cho tham vọng của con người. Trong khi đó phép lạ mà Chúa Giêsu làm cho những ai có lòng tin, không gì khác hơn là phục hồi con người, đem lại tự do đích thực, ơn cứu độ và sự sống muôn đời. Không khi nào Chúa thỏa mãn những tham vọng của ta, bởi Ngài không phải là vị thần “làm dâu trăm họ”, nhưng là Đấng Sáng Tạo và là Cha chúng ta. Ngài biết điều gì tốt cho con người, thì Ngài sẽ thực hiện y như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, điều ước sắng mắt mà anh mù xin, chính Chúa đã ban cho con từ thủa mới sinh. Xin cho con biết dùng đôi mắt này để nhìn thấy biết bao kỳ công Chúa thực hiện nơi cuộc sống của con và của tha nhân, để qua đó con biết ca ngợi Chúa không ngừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.