Thứ Hau Lễ Thánh Vinh Sơn: Phạm đến Chúa Thánh Thần

Thái Hà (22.01.2024) – Đức Giêsu bảo, ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. (Mc 3,22-30)

Tội nào phạm đến Chúa Thánh Thần? Chúa Thánh Thần là sự thật; Người giúp cho con người phân định sự thật từ thế giới giả trá. Nếu sau khi đã được Chúa Thánh Thần dạy bảo nhiều lần, một người vẫn ngoan cố không nhận ra sự thật, hay tệ hơn, cho sự gian trá là sự thật thì người đó đã phạm đến Chúa Thánh Thần.

Tại sao tộ phạm đến Chúa Thánh Thần không được tha? Điều kiện để được tha tội là con người phải nhận ra tội của mình, ăn năn sám hối, thú nhận tội lỗi và quyết tâm chừa bỏ. Vì người phạm đến Chúa Thánh Thần không nhận ra mình có tội nên cũng chẳng cần ăn năn sám hối và thú tội. Với thái độ như thê, làm sao tội có thể được tha? Vấn đề của nhiều người thời nay là thái độ tự cho mình là công chính, họ mất hết ý thức về tội lỗi và không còn cho điều gì là tội nữa. Nếu những người này cứ giữ thái độ ngoan cố như thế cho tới chết thì họ đã phạm đến Chúa Thánh Thần muôn đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để con làm phiền lòng Ngài bao giờ, nhưng cho con luôn biết lắng nghe tiếng Ngài dạy bảo để được ơn hoán cải. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…