Thư kêu gọi giúp đồng bào nạn nhân thảm hoạ ô nhiễm môi trường biển Miền Trung

Thái Hà (27.05.2016) – HĐGMVN – Thư kêu gọi giúp đồng bào nhạn nhân của thảm họa ô nhiễm mỗi trường biển miền Trung của Ủy ban Bác ái Xã hội_Caritas VIệt Nam.

Theo web: hdgmvietnam.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.