Thư mời tham dự Đại hội Giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội

Thái Hà (29.02.2016) – Năm nay, được sự chấp thuận của ĐHY Phêrô, ban mục vụ giới trẻ Tổng Giáo Phận tổ chức ngày hội giới trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá (20/03/2016), tại Nhà Thờ Nam Định, với chủ đề: “THÔI, TA ĐỨNG LÊN VÀ TRỞ VỀ VỚI CHA TÔI”

Chúng con xin trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các bạn giới trẻ trong Tổng Giáo Phận về dâng thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Phận, cách riêng cho các bạn trẻ.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

Ban Mục Vụ Giới Trẻ

THƯ MỜI

Trọng kính quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ

Kính thưa các bạn trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Trong lịch phụng vụ của Tổng Giáo Phận Hà Nội, Chúa Nhật Lễ Lá là ngày giới trẻ của Giáo Phận. Thế nhưng, ngày này ít được tổ chức.

Năm nay, được sự chấp thuận của ĐHY Phêrô, ban mục vụ giới trẻ Tổng Giáo Phận tổ chức ngày hội giới trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá (20/03/2016), tại Nhà Thờ Nam Định, với chủ đề: “THÔI, TA ĐỨNG LÊN VÀ TRỞ VỀ VỚI CHA TÔI”

Chúng con xin trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các bạn giới trẻ trong Tổng Giáo Phận về dâng thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Phận, cách riêng cho các bạn trẻ.

Sau đây là nội dung chương trình:

-12h00 – 13h00: có mặt

-13h00 – 13h30: tập trung

-13h30 – 14h00: khai mạc

-14h00 – 15h15: giao lưu với quý cha đặc trách giới trẻ

và giới trẻ đại diện các hạt lên tham luận

-15h15 – 16h00: chia sẻ chủ đề

-16h00 – 16h30: tập hát lễ

-16h30 – 17h30: thánh lễ

-17h30 – 18h30: giải lao và cơm tối

-18h30 – 19h00: chuẩn bị đi đàng Thánh giá trọng thể

-19h00 – 19h45: đi đàng Thánh giá trọng thể

-19h45 – 21h30: khai mạc và hoan ca

-21h30               : bế mạc

TM BTC đại hội giới trẻ

Trưởng ban

Lm. Phêrô Trần Văn Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.