Thư mục vụ mùa chay 2021 của Cha bề trên tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Roma ngày 12 tháng 2 năm 2021

Anh em trong toàn Dòng, các chị em nữ tu và anh chị em giáo dân Thừa sai thân mến,

Vào ngày thứ Tư lễ Tro (17/02/2021) tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu mùa Chay Thánh. Năm nay, các lệnh hạn chế tụ họp, đi lại do dịch Covid-19 sẽ gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cử hành phụng vụ, công tác rao giảng Tin Mừng, và hầu hết mọi khía cạnh của việc thực hành mùa Chay “thông thường.”

Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2021 của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, vị cha chung mời gọi chúng ta hãy canh tân triệt để Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến thông qua việc thực hành ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái theo lời giảng dạy của Đức Giê-su (Mt. 6:1-18). Tôi khuyến khích anh chị em trong tinh thần cầu nguyện, hãy suy ngẫm những lời huấn từ của Đức Thánh Cha và làm mọi cách để loan truyền sứ điệp của Ngài tới những người mà chúng ta được sai tới để phục vụ.

Dù những lệnh hạn chế trong thời đại dịch sẽ hạn chế các hoạt động tông đồ trong những tuần tới đây của mùa Chay, chắc chắn những hạn chế ấy sẽ không thế ngăn cản chúng ta hiệp thông trong lời cầu nguyện và đoàn kết trong tình nhân ái, đặc biệt là với những người bị bỏ rơi và những người nghèo. Xin hãy chú ý đến những người dễ bị tổn thương nhất trong những cộng đoàn của anh chị em, và hãy tiếp cận tới những người bị cô lập và chịu sự cô đơn trong xã hội. Cho dù các Tỉnh Dòng và vùng miền có bị ảnh hưởng về mặt tài chính do dịch bệnh, chúng ta cũng vẫn phải chăm lo tới những người nghèo bị bỏ rơi, họ là những người ở ngay bên ngoài cửa nhà của chúng ta đó.

“Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem” (Mt.20:18). Bằng những lời như vậy, Đức Giê-su đã mời gọi các môn đệ đồng hành với Ngài để bước vào mầu nhiệm cuộc thương khó và phục sinh. Một lần nữa trong mùa Chay Thánh, chúng ta hãy chấp nhận lời mời gọi ấy và hãy bước đi với Đức Giê-su trong cuộc lữ hành của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

Anh chị em thân mến,

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong hành trình mùa Chay. Được cùng đồng hành với Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, và Thánh Tổ An-phong-sô, chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân đích thực và ngôn sứ của Chúa Cứu Thế!

Tôi xin chúc anh chị em một mùa Chay Thánh đầy ơn phúc.

Người huynh đệ trong Đức Ki-tô Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R,

Bề Trên Tổng Quyền

Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR