Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Đón nhận và trao ban

Thái Hà (08.04.2021) – Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” […] Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24,35-48)

Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập Dòng Tên, là một hiệp sĩ can trường. Trong thời gian dưỡng thương sau trận đánh Pampelune năm 1521, ngài đã tìm hiểu về Đức Giêsu và hạnh các thánh qua sách truyện. Ngài đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa để rồi từ bỏ con đường cũ mà trở thành một hiệp sĩ can trường trên mặt trận đức tin.

Đức tín là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Mỗi người đón nhận hồng ân này qua nhiều cách thế khác nhau. Thiên Chúa ban đức tin như là sự phục sinh cuộc đời ta.

Được đón nhận nhưng không thì ta cũng có trách nhiệm trao ban nhưng không. Trao ban nhưng không không có nghĩa là phải lên đường đi đến những miền đất xa lạ để rao giảng Tin Mừng. Ta trao ban nhưng không qua đời sống hằng ngày của mình. Bằng một ánh nhìn yêu thương, một nụ cười trìu mến, một sự quan tâm chân thành cũng đủ cho người khác biết về tình yêu của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm thấy sự bình an của Chúa để con can đảm làm chứng cho Chúa trước người khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…