Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Hồng ân đức tin

Thái Hà (13.04.2023) – Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! […] Chính anh em là chứng nhân về điều này”. (Lc 24,35-48)

Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập Dòng Tên, là một hiệp sĩ can đảm trên chiến trường. Trong thời gian dưỡng thương sau trận đánh Pampelune năm 1521, ngài đã tìm hiểu về Đức Giêsu và các thánh qua sách truyện. Ngài đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa, để rồi từ bỏ con đường cũ mà trở thành một hiệp sĩ can trường trên mặt trận đức tin.

Đức tin là một hồng ân vô điều kiện của Thiên Chúa. Mỗi người đón nhận hồng ân này qua nhiều cách thế khác nhau. Thiên Chúa ban ơn đức tin cho ta như là sự Phục SInh cuộc đời ta. Hằng ngày, ta cần nhận ra hồng ân này để sống cho xứng đáng. Được đón nhận “nhưng không” thì ta cũng có trách nhiệm trao ban “nhưng không”. Sự trao ban không chỉ là đi đến những miền đất xa lạ để rao giảng Tin Mừng, mà còn là cách thức chúng ta sống bác ái với anh chị em xung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nghiệm thấy bình an của Chúa để con luôn cam đảm làm chứng cho Ngài trong cuộc sống hằng ngày của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…